Pozvanie na pripravované podujatia

NAMAĽUJ SI OBRÁZOK

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Trstíne Vás pozýva na kurz maliarskej tvorivosti, ktorý sa bude konať v piatok 14.2.2020 od 16. hodiny v Zimnej záhrade kultúrneho domu.

Na kurz pozývame najmä deti, ktoré si budú môcť namaľovať obrázok pre mamičku. Všetko potrebné zabezpečuje organizátor podujatia, ktoré je financované z 2 % z daní.

Tešíme sa na Vašu účasť.


SAMOSPRÁVNA KVAPKA KRVI dňa 11.3.2020

MAĽOVANIE KRASLÍC dňa 11.3.2020 o 16.h

Veľkonočná výstava 21.3.2020 a 22.3.2020

8.5. Deň chôdze

SAMOSPRÁVNA KVAPKA KRVI dňa 14.10.2020