Vďaka Vašim dvom percentám podporujeme organizácie: MS SČK, ZO SZZ, DHZ, DH Karpatská kapela, JDS, PGO, ZOMOT, Detské centrum Jolie, materské školy v Trstíne a Píle.
Tlačivo: